Jak dojechać

 

Uprzejmie informujemy że w związku z rozpoczęciem budowy 8-kondygnacyjnego budynku biurowego który powstanie na miejscu dotychczasowego parkingu przed budynkiem "INTRACO", został wybudowany zastępczy wjazd od ulicy Andersa. Przewidziany termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące. Po upływie tego czasu zostanie przywrócony dojazd od ulicy Stawki, wraz z 3 poziomowym parkingiem podziemnym. Zamieszczone mapki wyjaśnią nową organizację ruchu. Przekazując Państwu ten komunikat mamy do czynienia z epidemią koronawirusa więc zaplanowane terminy mogą ulec zmianom, o których będziemy na bieżąco informowali na naszej stronie internetowej. W razie wątpliwości zachęcamy również do kontaktu telefonicznego.

AKTUALIZACJA INFORMACJI

W ostatnim czasie przy wjeżdzie pod budynek Intraco od ulicy ANDERSA zainstalowano szlaban z domofonem. Po nacisnięciu przycisku prosimy podać pracownikowi ochrony hasło KANTOR co umożliwi Państwu zaparkowanie samochodu na czas realizacji transakcji (sugerujemy aby po minięciu szlabanu kierować się w lewo i parkować wzdłuż budynku)

 


 

We kindly inform that beacause of new construction set that will take place in current parking lot in front of "INTRACO" building, a substitute entrance from Andersa Street has been built. Estimated construction time is 24 months. After this time, access from Stawki Street will be restored, along with a 3-level underground car park. Maps below will help you to understand new traffic organisation. While giving you those informations, we are under coronavirus epidemy, so planned dates may be subject of change, which we will keep you updated through our page. In case of any doupts, pleace contact us by phone.

INFORMATION UPDATE

 

Recently, a barrier with an intercom was installed at the entrance ANDERSA STREET to the Intraco building. After pressing the button, please provide the security officer with the password KANTOR, which will allow you to park the car for the duration of the transaction (we suggest that after passing the barrier, turn left and park along the building)