O firmie 
 
Działalność rozpoczęliśmy  w 1990 r ,siedziba naszej  firmy jest w tym samym miejscu od ponad 25 lat. Obsługujemy osoby fizyczne jak również  osoby prawne. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala oferować usługi wysokiej jakości.
 
  Wyróżnia nas :
 
- fachowa obsługa i profesjonalizm
- możliwość indywidualnej negocjacji kursów 
- dyskrecja i zaufanie 
 
Ceny hurtowe
 
Obowiązują od równowartości 1000 USD i nie stanowią oferty handlowej ,wiec wszystkich klientów prosimy powoływać się na ceny hurtowe (internetowe) przed dokonaniem transakcji.
 
Transakcje ponadprogowe 
 
Każda transakcja finansowa o równowartości powyżej 15000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP z danego dnia) jest transakcją ponadprogową, która wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa.
Aby dotrzymać tego wymogu, nasz kantor, w ramach dodatkowych środków bezpieczeństwa, jest zobowiązany do ustalenia danych Klienta przed dokonaniem transakcji.
 
W przypadku osób fizycznych potrzebujemy nastepujących danych:
 
-  imię i nazwisko
-  obywatelstwo
-  adres osoby dokonującej transakcji
- numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), lub,
-  numer dokumentu stwierdzającego tożsamość  cudzoziemca,
- kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu
- seria i numer dowodu osobistego.
 
W przypadku osób prawnych:
 
- aktualne dane z KRS lub innego dokumentu, w którym znajduje się:- nazwa (firmy),
- forma organizacyjna osoby prawnej,
- siedziba i jej adres
,- numer identyfikacji podatkowej,
- imię, nazwisko , numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby która reprezentuje osobę prawną, a nadto:-adres zamieszkania tej osoby,
- seria i nr dowodu osobistego tej osoby